FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT ZENTA

Senta_1 Senta_2 Senta_3

Контактирајте нас

Арпадова бр. 92ц, Сента

tel. 064/965-7339


Центар за заштиту потрошача Сента Fogyasztóvédelmi központ Zenta

Центар за заштиту потрошача Сента (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите потрошача у складу са важећим европским и међународним стандардима у области промовисања права и интереса потрошача у јавности и тиме доприношењу јачања позиције потрошача.

A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ (a továbbiakban: Egyesület) kormánytól független és nem jövedelemszerző egyesület, amely meghatározatlan időre alakult, a fogyasztók védelmének megvalósítása érdekében, összhangban az európai és a nemzetközi szabványokkal, amelyek a fogyasztók jogait és érdekeit védik a nyilvánosság előtt amellyel hozzájárulnak a fogyasztók helyzetének erősítéséhez.

Најгора казна за произвођаче и трговце јесте јавна осуда потрошача.
Опширније... További információk...

Услови коришћења

Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима ради личне информисаности која се одниси на права потрошача, безбедност производа, савете за остваривања права потрошача и др.

Не смете користити овај сајт за злонамерно преношење информација које изазивају или могу да изазову штету, узнемирење, непријатности или непотребан страх. Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Можете погледати, копитрати или одштампати стране са овога сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, копирати, модификовати, штампати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овога сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било када, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

top