FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT ZENTA

Управни одбор - Irányító bizottság

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

1. Јожеф Гомбош, председник 
2. Марија Терзин, секретар
3. Ласло Бера, члан
4. Габриела Вашаш, члан
5. Ференц Дудаш, члан
 

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Амбруш Селеш, председник
2. Антал Боршош, члан
3. Маргит Табороши, члан

Услови коришћења

Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима ради личне информисаности која се одниси на права потрошача, безбедност производа, савете за остваривања права потрошача и др.

Не смете користити овај сајт за злонамерно преношење информација које изазивају или могу да изазову штету, узнемирење, непријатности или непотребан страх. Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Можете погледати, копитрати или одштампати стране са овога сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, копирати, модификовати, штампати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овога сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било када, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

top