FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT ZENTA

Prvo Vojvođansko takmičenje učenika iz oblasti zaštite potrošača

U okviru pokreta za talentovane učenike Vojvodine pod nazivom "GENIUS" dana 01. 06. 2013. godine, u Gimnaziji Svetozar Marković u Novom Sadu, održano je prvo pokrajinsko takmičenje učenika srednjih škola u oblasti  poznavanja prava potrošača. Partneri u realizaciji takmičenja su: Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini, Univerzitet „Educons“ - Novi Sad, Centar potrošača Srbije - CEPS iz Beograda, Centar za zaštitu potrošača Senta i redakcija  elektronskog časopisa "Fokusz".

Опширније: Prvo Vojvođansko takmičenje učenika iz oblasti zaštite potrošača

Услови коришћења

Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима ради личне информисаности која се одниси на права потрошача, безбедност производа, савете за остваривања права потрошача и др.

Не смете користити овај сајт за злонамерно преношење информација које изазивају или могу да изазову штету, узнемирење, непријатности или непотребан страх. Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Можете погледати, копитрати или одштампати стране са овога сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, копирати, модификовати, штампати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овога сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било када, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

top